Eva Bodfält Education
Eva Bodfält Education
foto Åsa Lindholm
foto Åsa Lindholm

Eva Bodfäldt om arbetet med boken

Varför skrev du Kontaktkontraktet?
Det var Anders Hallgren som först uppmanade mig att skriva en bok. Han tyckte jag skulle förmedla mina erfarenheter av inlärningspsykologi och samspelet människa-hund till andra. Anders var ett stort stöd under hela skrivprocessen - det är jag mycket tacksam för!

Du har hållit på med hundar i 20 år. Varför dröjde du så länge med att skriva en bok?
Jag har skrivit på boken från och till under tio års tid. Men jag har väldigt höga krav på mig själv, och det gjorde det svårt att komma igång. När arbetet med boken var som intensivast åkte jag till Anders Hallgren i Kalifornien i tre månader för att få ro att skriva. Jag hyrde rum hos en veterinär och skrev hela dagarna. Totalt tog skrivandet två år.

Varifrån kommer namnet Kontaktkontraktetet?
Namnet Kontaktkontraktet syftar på min grundfilosofi när det gäller hundar. För att bygga upp kontakt och följsamhet belönar hundens egna initiativ till kontakt: tittar hunden på mig, händer det något kul. Jag lär mig läsa och förstå hundens signaler och får en hund, som lyder med glädje. Hunden lär sig vara uppmärksam och lyhörd och får ett liv med större frihet. För mig är det här ingen övning, utan ett sätt att leva med hund. Följsamhet och kontakt är lika viktigt vare sig man har hunden till sällskap eller tävlar i elitklass i lydnad. Kontaktträning är den röda tråden i boken, och därför tyckte jag det var ett passande namn för min bok.

Kontaktkontraktet handlar bland annat om inlärning. Vad är det vanligaste felet hundägare gör när de ska lära sina hunder olika saker?
Det vanligaste felet vi gör är att vi förmänskligar hunden. Vi förväntar oss att den ska "ställa upp", "visa tacksamhet" och tror att den "trotsar oss" om den inte lyder. Det skapar helt onödiga konflikter. Hunden har en medfödd vilja att samarbeta. Den som förstår och utnyttjar den får en lydigare hund och blir nöjdare själv! Med lite mer kunskaper om inlärningspsykologi kommer man mycket längre, och det hoppas jag Kontaktkontraktet förmedlar.

Eva Bodfäldt Education AB
Elektravägen 31
126 30  Hägersten
Tel 08 - 571 447 00
info@evabodfaldt.com