Jag är helt slut! Line Saether, norsk pedagog, konstnär och vän till mig, har undervisat 14 stycken instruktörer och hundpsykologer i bland annat konfluent pedagogik, pedagogiska solar, olika inlärningsmodeller och mycket annat. Målet med kursen var att vi skulle lära oss nya verktyg i undervisningen för en ökad elevaktivitet och med ett större ansvar för sin egen personliga träning.

Det innebär rent konkret att vi inte har en fastlagd läroplan. Som Line sa, lärande sker bäst utifrån den egna individen. Oftast blir vi instruktörer experter som levererar svaren till kursdeltagarna. Resultatet kan bli en elev som blir passiviserad istället för reflekterande i sitt lärande. Med den här pedagogiken tillrättalägger och styr läraren aktiviteten men inte upptäckterna. Eleverna arbetar en och en och sedan i grupp tillsammans fram svaren. Svaren kan vara individuella beroende på personens erfarenheter och behov. "Varför" är ett ord som vi under helgen fått lära oss att undvika i undervisningen. Det är en stor kommunikationsblockerare, "varför gjorde du sådär"? Line menar på att frågeställningen nästan alltid skapar ett behov av att försvara sig själv. Vi har lärt oss att skilja på öppna frågor som börjar med vad, hur eller vilka och stängda frågeställningar där frågorna går att besvara med ja eller nej. Frågeställningar som antingen öppnar eller stänger en kommunikation. Jag har till en del arbetat med frågeställningar där handledningen är uppbyggd runt frågeställningar, men det finns så mycket mer att göra så nu har jag bestämt mig för att slänga mig ut på lite djupare vatten i min pedagogiska utveckling. Jag behöver med andra ord en försöksgrupp av hundägare för att testa och utveckla mina nya kunskaper. Rent praktiskt blir det ingen större skillnad, men lärarrollen kommer att se annorlunda ut. Om du som har en valp eller unghund är intresserad av att ingå i min grupp är du välkommen att höra av dig med ett mail. "Motivation styrs av att du känner att det du lär dig är till nytta för dig i ditt liv".

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.