Läs >> Bonus ett sänke för motivationen

2 svar

  1. Det är stämmer säkert om det finns en inre motivation. T ex kan man tänka att det finns hos vallhundar och jakthundar, när de får valla respektive jaga. Om den inre motivationen inte finns där, t ex vid inlärning av cirkuskonster och annat, kan man undra om inte exern belöning för höjande motivation är bättre än 0 belöning. Chansen för upprepande av "beteende utan mening" förstärks med belöning, än utan. Eller menar man att utebliven belöning höjer motivationen för allt? Oavsett uppgiften?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.