Skvallerträning

(originalet)

Här finner du ett helt kapitel ur Eva Bodfäldts bok Kontaktkontraktet som handlar om skvallerträning.

Kapitlet har öppnats i en ny flik/nytt fönster i din webbläsare. För att komma tillbaks och se menyn - bara stäng denna fliken/detta fönstret.

DET ÄR FINT ATT SKVALLRA – OM SKVALLERTRÄNING

Du är ute och går med din hund. Plötsligt får hunden syn på något och stannar till. Vad gör du? Vår spontana reaktion är ofta att ”neja” hunden när den stannar och tittar på någonting. Men den gör ju rätt när den markerar att den sett någonting! Är det inte precis det vi vill – att hunden stannar upp och inte springer sin väg? Varför inte belöna beteendet?

Lär hunden att skvallra!

EN HUND SOM SKVALLRAR HAR EN UPPGIFT

En hund som skvallrar stannar självmant upp och tar kontakt med mig vid ett ljud eller när en hund, en människa, en hare eller något annat dyker upp – utan att jag sagt till. Den mötande hunden, människan, haren eller dylikt utgör själva signalen för att hunden ska stanna eller komma tillbaka.

Hur hundar skvallrar varierar. En hund som har lätt att söka ögonkontakt kommer antagligen att skvallra genom att stanna upp och söka din blick. En annan hund skvallrar genom att stanna upp och ”peka” med kroppen.

Med en skvallerbytta till hund slipper du scanna av omgivningen för att upptäcka det som dyker upp. Det sköter hunden! Skvaller är en fantastisk form av aktivering. Dessutom blir promenaden tystare, gladare och lugnare, eftersom hunden har en uppgift.

Det går att lära hunden att skvallra på nästan vad som helst – vilt, andra människor, cyklar, bilar eller andra hundar. Runt nyår skvallrar mina hundar på raketer! Skvallerbeteendet ger en möjlighet att vända något obehagligt till en chans till belöning eller aktivitet. Även andra ljud, som skall, skott eller barnskrik, kan fungera som skvallerobjekt. Som en av mina kursdeltagare sa: ”Nu är gränsen nådd för skvallerträning. Hunden har börjat skvallra på flygplan!”.

Min väninna Pia berättade att hennes groenendael Ginza en dag hade kommit tillbaka i full fart och tiggt godis. Pia kunde först inte förstå vad Ginza skvallrade på, men så upptäckte hon en bilväg längre fram. Ginza var inte tränad i att skvallra på bilar men i brist på annat dög de lika bra. Ett skolexempel på hundars generaliseringsförmåga!

 

SKVALLER – ISTÄLLET FÖR INKALLNING

Det sitter i ryggmärgen på oss hundägare att lära valpen komma på inkallning. En bra inkallning är grunden till det mesta, eller hur? Men om vi tror att en bra inkallningssignal är lösningen på alla problem bortser vi från en sak: den är åtgärdande, inte förebyggande. Om vi använder inkallningen för att vända en hund som springer iväg, så har i allmänhet felet redan skett – hunden har stuckit. I det här fallet blir Nej och Hit två sidor av samma mynt – båda signalerna syftar till att avbryta ett oönskat beteende.

Med en hund som kan skvallra blir mötena lugnare och tryggare, både för hunden, oss och dem vi möter. Skvallertränade hundar får ofta en mindre laddad inställning till omgivningen, eftersom skvallersignalen är positivt laddad för dem. Vår vanliga inkallningssignal däremot kan vara fylld av irritation eller rädsla när vi försöker kalla tillbaka hunden som hittat något spännande den vill fram till – känslor som kan få en negativ effekt på hunden i möten med andra.

SKVALLER SKA LÖNA SIG

Skvallerträning bygger på effektiva belöningar. En hund som skvallrar scannar av omgivningen, inte i jakt på någonting den kan springa fram till, utan för att skvallret leder till en belöning – godis, en lek eller en arbetsuppgift. Förväntan på belöningen gör att hunden vänder och kommer tillbaka. Bra belöningar som mat, en rolig aktivering eller lek är en förutsättning för att vi ska kunna lära hunden att skvallra. I förlängningen kan du till och med låta hunden få ett Varsågod när den gjort rätt – att skvallra genom att ta kontakt och söka upp din sida. Det ger ger tillåtelse att springa fram och hälsa, förutsatt att det är lämpligt förstås.

Skvallerträningen är en förebyggande träning. Hur långt den räcker beror på dig själv, hundens personlighet och dess intresse för dina belöningar. Var glad om du har en bolltokig hund. Då har du stora chanser att få en riktig skvallerbytta, som gör allt för att få leka med sin boll en stund. Om du däremot har en väldigt självständig hund som inte är så intresserad av vare sig bollar eller mat, eller om hunden är en utpräglad jakthund, kan du inte räkna med att din hund kommer att skvallra på allting.

LÄR HUNDEN SKVALLRA: FÅNGA BETEENDET

Skvallerträning bygger helt på belöningar. Det kräver att vi börjar träna hunden i att skvallra på enkla saker och inte förväntar oss att den med en gång ska klara av att skvallra på plötsligt uppdykande harar. Att vifta med en boll eller godis i det läget är ofta dömt att misslyckas. Börja därför att träna skvaller redan med den unga hunden. Ett sätt att lära hunden att skvallra är att fånga beteendet. Det betyder att du utgår ifrån de gånger hunden av sig själv erbjuder rätt beteende. Valpar till exempel stannar nästan alltid upp när de får syn på någonting på avstånd. Deras mod är sällan så stort att de vågar sig ända fram. Även vuxna hundar stannar ofta upp spontant när de ser något som fångar deras intresse. Belöna beteendet! Det är ju precis det vi vill – att hunden stannar upp istället för att springa fram. Kriteriet för belöning är att hunden saktar in eller spontant stannar upp i olika situationer och miljöer, oavsett om den går i koppel, lina eller om den är lös. Det spelar ingen roll varför hunden stannar, om den tittar på dig eller tittar på någonting längre bort som fångar dess intresse. Skvaller är egentligen bara en utveckling av den grundläggande kontaktträningen. Skillnaden är att hunden tar ögonkontakt eller stannar på grund av en plötslig yttre händelse – något dyker upp.

LÄR IN SKVALLER UTIFRÅN KONTAKTÖVNINGARNA

Du kan också lära hunden att skvallra genom att utgå från vanlig kontaktträning, där hunden står eller sitter framför dig och tittar på dig för att få sin belöning.

 • Stå stilla med hunden i koppel framför dig. Visa att du har något som din hund vill ha, godis eller leksak, och göm det sedan bakom din rygg. Vänta tills hunden söker ögonkontakt. Belöna!
 • Precis när din hund tar kontakt med dig låter du en träningskompis säga ett kort ”Hej” så att hunden släpper kontakten med dig. Kriteriet för belöning är att din hund tittar till på den hälsande personen – utan att röra sig mot honom eller henne – och sedan direkt återupptar ögonkontakten med dig. Beröm och belöna hunden samtidigt som du vänder från personen och går därifrån. På det viset tränar du hunden i att lämna det den skvallrat på och istället följa dig.
 • Börjar din hund felaktigt röra sig mot personen, stramar du tyst kopplet så att den inte når fram. Din träningskompis intar omedelbart en neutral position. Belöningen uteblir förstås, men visa gärna hunden vad den gick miste om. Repetera övningen lugnt och fint från början. Arbeta helt tyst. Signalen för att hunden ska ta kontakt med dig är att den andra personen säger ”Hej”, inget annat. Då ska din hund titta till mot personen för att omedelbart söka din kontakt.
 • Beröm med rösten, men vänta lite innan du börjar leka eller ger godis. Om du alltid belönar snabbt med godis när hunden flyttar blicken mellan störningen och dig kommer den se ut som om den tittar på tennis. Kriteriet för belöning är ju att hunden först fokuserar på störningen, för att sedan titta tillbaka på dig. Ger du alltid en snabb belöning kommer hunden omedelbart upprepa skvallret på nytt. När hunden tittar tillbaka på dig, vänder du och går eller springer därifrån och belönar. Tänk dig en ”belöningspunkt” som du går eller springer till.

Trixs jakt

Jag köpte min tervueren Trix som tvååring, och i likhet med många belgiska vallhundar hade hon stor jaktlust. Som mest hade hon varit borta på jakt i ett och ett halvt dygn. 

Det första steget för att komma tillrätta med problemet var att lära henne ljudet av en klicker. Sedan gick vi vår första promenad, i syfte att lära Trix att sluta jaga vilt. Hon var kopplad så att jag skulle kunna kontrollera situationen. Snart stötte vi på en vittring i marken som fångade
hennes intresse. Hon rörde sig med korta zick-zackslag och snabbt viftande svans. Jag klickade omedelbart när jag såg beteendet. Trix vände sig genast om. Då slängde jag hennes favoritboll så långt bakom mig som flexikopplet tillät. Varje gång Trix markerade en vittring under promenaden belönade jag hennes beteende. Jag belönade alltså att hon reagerade på viltdofter; det var min avsikt.

Dagen därpå belönade jag återigen att Trix letade upp vittringar. Redan samma dag fick jag ett första delresultat av min träning. Hon vände sig självmant om och tittade på mig när hon hittade en vittring. Jag belönade hennes initiativ till kontakt genom att klicka och kasta bollen bakåt. Nu trillade polletten ner ordentligt. Trix svarade med att omedelbart ta kontakt med mig när hon hittade viltvittringar. Nu började jag fördröja belöningen, så att hon började röra sig mot mig innan jag klickade. Flexikoppel byttes mot långlina så att avståndet mellan mig och Trix ökade. Det påverkade inte hennes beteende utan hon fortsatte skvallra om vittringar. Sedan klippte jag av linan med en meter per dag. Rådjuren var som uppslukade så jag fick förlita mig till att träna på enbart vittringar. 

Så kom den stora dagen då linan var avklippt och Trix var helt lös. Plötsligt rusar ett rådjur tvärs över grusvägen. Trix kastar sig runt i luften och galopperar tillbaka till mig. Bingo!

Skvallerträningen tog inte bort Trix’ jaktintresse men skapade en ny roll för henne i skogen. Vittringarna blev en signal för Trix att skvallra till mig, en roll som bygger på samarbete och som gav mig kontroll över jakten.

Lästips: Mer om konflikter kring otillåten jakt kan du läsa om i kapitlet
”Fnurror – om hundmöten, jakt, tokskall vid dörren och andra hundproblem”

GÖR EN SKVALLERSKALA

När hunden kan grunderna varierar du typen av störningar som hunden ska skvallra på. Gör en skvallerskala! Börja med den lättaste störningen först. Vänner eller familjemedlemmar kan gärna hjälpa till. Var fjärde gång lägger du medvetet in en störning som du vet är alltför svår. Då lär sig hunden snabbare konsekvenserna av att göra fel. Rör den sig från dig och mot störningen uteblir belöningen. Endast skvaller ger belöning! Om hunden gör fel – börja om från början. Ett kort ljud, som ”Hej”, ”Fin hund” är den enklaste formen av störning, liksom att prassla med godis i fickan eller en leksak. Störningen ska vara positivt laddad för hundens del – någonting som den vill komma fram till. Personen som utför störningen står inledningsvis stilla. Nu tillför du rörelse. Personen som agerar störning går eller joggar förbi hunden. Rörelsen kan även komma från en annan hund. Om det är bästa hundkompisen kan du gärna belöna med Varsågod, förutsatt att hunden skvallrar utan att ta steg från dig. Träna på överraskningsstörningar. Plötsligt dyker en person upp bakom husknuten, springer förbi och ropar ”Hej”.

TRÄNA VIDARE MED NATURLIGA STÖRNINGAR

När hunden kan grunderna är det dags att träna vidare med ”naturliga” störningar. Inledningsvis får du själv hålla utkik efter det hunden ska skvallra på. När du ser ett skvallerobjekt stannar du på ett lämpligt avstånd och visar något som hunden vill ha. Sedan gömmer du belöningen bakom din rygg. Förhoppningsvis känner din hund igen situationen och söker efter något med blicken, för att sedan vända sig mot dig och skvallra. Nu börjar hunden utvecklas till en första klassens skvallerbytta! När hunden kan skvallra när ni står stilla upprepar du träningen i rörelse. Undvik att din hund skvallrar vid vänster sida i fotposition om du parallellt tävlingstränar din hund. Skvaller är en vardagsträning.

Använd inlärda belöningssignaler eller en klicker. Så fort hunden hör eller ser någonting och stannar upp spontant, förstärker du med någon av belöningssignalerna och belönar på den plats hunden står på.

Du kan också ge belöningen hos dig själv. När hunden får syn på eller hör något och stannar upp, ge då någon av belöningssignalerna och belöna när hunden kommit tillbaka till dig.

Ett alternativ är att slänga iväg något till höger eller vänster. Då kommer din hund att röra sig mot den kastade godbiten. Det kan vara en fördel om du går längs en väg. Belönar du hunden konsekvent genom att kasta en godis i diket så kommer den samtidigt som den skvallrar att flytta sig från vägkanten och ut i diket. Du kan också belöna med Varsågod. Då låter du hunden gå fram till det den skvallrat på.

När hunden förstår att den ska skvallra på allehanda ting övergår du till att ibland bara berömma med rösten. Variera skvallerträningen så att skvallret ibland leder till en aktivitet som hunden tycker om. De riktigt häftiga belöningarna spar du till möten med vilt, joggare, cyklister och andra hundar. Men ta aldrig bort belöningen helt. Varför ska hunden annars skvallra?

Lästips: Läs mer om hur du varierar dina belöningar i bokens kapitel ”Bli en bättre lärare – om inlärningens grunder”.

VAnliga frågor & SVAR (FAQ)

Problem i kassan

Har du inte köpt en utbildning hos oss tidigare?

Då har du antagligen påbörjat ett köp men ångrat dig när du kommit till betalningen. Allt har fungerat i vårt system men något har gått fel när du gått till vår banks system. Det innebär att ett konto skapats hos oss – vilket behövs för att du skall kunna betala (och därefter registreras på utbildningen).

Du har alltså avbrutit betalningen av någon anledning. 

Hur gör jag då?

Titta efter mail från oss där du får instruktioner om hur du skapar ett lösenord eller så begär du ett nytt lösenord via systemet.

Har du köpt en utbildning hos oss tidigare?

Systemet känner igen din e-postadress och då ska du börja med att logga in.

Hur loggar jag in när jag är i kassan?

Inringad i en tjock orange ruta finns funktionen för att logga in. Här kan du även be om ett nytt lösenord – om du råkat glömma det.

Jag kommer inte vidare från kassan när jag klickar på knappen “slutför köp”

 • Skrolla upp på sidan så ser du felmeddelandet och det som måste åtgärdas
 • Titta på fälten och rutorna – de som är markerade med röd linje är de fält som berörs

Prova igen (läs gärna vad som gäller för de olika felmeddelandena nedan)

Jamen jag har ju angett samma e-postadress i båda fälten!

Har du kopierat och klistrat in e-postadressen?

Då händer det ofta att ett så kallat blanksteg oavsiktligen kommer med – före eller efter e-postadressen. Blanksteg uppfattas av systemet som ett “tecken” – som då inte återfinns i första fältet.

Du har inte kryssat i rutan “Jag har läst och godkänner shoppens integritetspolicy samt villkor för anmälan och köp”

Kryssrutan är längst ned på sidan under betalningsvalen. Här finner du länkar till vår policy och våra villkor. Du hittar även dessa som länkar i sidfoten (längst ned på sidan).

När du väl skall betala slussas du vidare till en betalningsportal som ligger utanför vårt system. Denna sida kommer se olika ut beroende på vilken betalningsmetod du väljer och vilken bank den är kopplad till. Därför kan vi inte ge en generell instruktion utan bara förklara vad du skall vara uppmärksam på. Ditt bankkort måste vara aktiverat för internethandel.

OBS! Här måste du läsa NOGGRANNT vilken typ av BankId som banken godkänner och eventuellt klicka på rätt länk/knapp då vi inte vet exakt vilka alternativ ditt kort erbjuder.

 • Du kanske kan välja mellan BankId på den enheten du beställer från eller från telefonen. 
 • Du kanske bara kan välja BankId på den enheten du köper ifrån. Har du inget BankId installerat på den enheten får du problem.
 • Du kanske bara kan välja BankId på telefonen. Om du köpt på dator/tabloid måste du då först öppna BankId på telefonen och godkänna där före du klickar på “gå vidare”.

Exempel på hur olika det kan se ut/fungera

Här kan du välja att använda

  1. BankId installerat på enheten du köper ifrån
  2. BankId:installerat på telefonen
  3. SMS och pinkod

 

Här kan du bara använda BankId från telefonen.

Digitalt presentkort

Det går att köpa presentkort i vår shop. Det gäller för alla utbildningar som säljs i shoppen.

Du som köper presentkortet väljer själv:

 • summa 
 • vem/vilka du vill skicka presentkortet till via e-post
 • när du vill presentkortet skall skickas av vårt system
 • om du vill få e-post när presentkortet använts
 • om samma design skall gå till en eller flera mottagare
 • mellan våra olika motiv

När du fått ett presentkort med e-post medföljer en PDF-fil med instruktioner. Där finns flera alternativ.

Vi  rekommenderar

Vi tycker det är lättast att klistra in “koden” när du kommer till kassan.

 • Om ditt presentkort är värt mindre än den utbildning du väljer att köpa kommer du att få betala en del av utbildningen.
 • Om ditt presentkort är värt mer än den utbildning du väljer att köpa kommer ditt köp att innebära noll/0 kr.

 

Hur ser jag kvarvarande saldo på mitt presentkort?

När du köpt en utbildning hos oss (oavsett om det är med presentkort eller ej) – har ett konto skapats.

Du kan logga in på “Mina sidor” och där fylla i din kod för att se kvarvarande saldo på presentkortet.

 

Vad är "Mina sidor"?

Detta fungerar om du har konto här (det har du om du tidigare köpt en utbildning i denna shoppen). Du kan även be systemet skicka en länk via e-post för att sätta ett nytt lösenord (om du glömt lösenordet).

Om det däremot är första gången du shoppar hos oss kan du inte logga in före du köpt något.

Ett konto skapas automatiskt när du genomför ditt första köp och du får e-post med instruktioner om hur du går vidare.

Fakturauppg.

 • Du kan ändra de uppgifter som kommer att användas i kassan

Ordrar

 • Här ser du dina senaste ordrar (ordernummer, datum, status och summa)

Kontouppgifter

 • Här kan du ändra dina kontouppgifter (förnamn, efternamn, visningsnamn samt e-postadress). OBS! Ändrar du e-postadress är det alltså det du loggar in med.
 • Ändra lösenord (kräver du kan ditt nuvarande)

Räkna ut saldo på ditt presentkort

 • Fyll i presentkortskoden för att se aktuellt saldo

Mina “när du vill”-kurser

 • Längst ned på sidan kommer du åt dina aktiva “när du vill”-kurser och föreläsningar

Utbildning "när du vill"

Det är utbildningar i självstudieform (föreläsningar, kurser och annat) som:

 • du får tillgång till direkt när du betalt och valt lösenord (du får e-post med instruktioner om hur du ändrar lösenord)
 • är tillgängliga ett visst antal (fördefinierade dagar)
 • oftast är helt lärarlösa

När du fått bekräftelse på din betalning via e-post ska utbildningen vara tillgänglig längst ned på “Mina Sidor”. OBS! Där syns ingenting förrän du loggat in.

Hör av dig till oss om du vill gå om en utbildning i denna kategorin – före du köper den igen. Före omköp måste vi först återställa vissa inställningar för att det skall fungera.

På “Mina sidor” finns det en länk som heter “Glömt lösenordet”.

Klicka där och följ instruktionerna.

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Du får ett mail där du godkänner prenumerationen.
Titta i skräpkorgen om du inte ser mailet.

villkor för anmälan och köp

genom att klicka i rutan när du checkar ut - godkänner du dessa villkor.

Kallelse till utbildning “på plats”

I samband med betalningen får du ett kvitto. Cirka tio dagar innan påbörjad kurs skickar vi information om vad du behöver ta med dig. OBS! Om du inte erhållit
information titta då först i din skräpkorg innan du kontaktar oss på kurser@evabodfaldt.com

Kallelse till Utbildning “när du vill”

Vi skickar inte ut en kallelse till kurser i kategorin “när du vill”. Kursen blir tillgänglig direkt efter att du köpt den och du kan gå in när du vill under de dagar kursen är tillgänglig.

AVBOKNING OCH ÅTERBETALNING

Avbokning ska ske skriftligt.

 • Återbetalning minus en administrativ avgift om 300 kr (kurser) sker senast 14 dagar före kursstart.
 • Vid förhinder senare än 14 dagar före kursstart måste du själv sälja platsen vidare till annan person i de fall då vi inte redan har en reservlista.
 • Vid sjukdom eller olycksfall ber vi dig kontakta din bank angående din avbeställningsförsäkring (vid kortbetalning).

ÖVRIGA VILLKOR

 • Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter (Lag 2007:1150) har en hundägare alltid strikt ansvar för sin hund
 • Vill du ta bilder? Kontrollera först med övriga deltagare att de vill vill vara med på bild.
 • Filmning av lärare är inte tillåten.

Utskick

Du får INTE påminnelser eller annat såsom till exempel nyhetsbrev automatiskt, utan att aktivt själv kryssa i att du vill ha det när du checkar ut.

BETALNING

Vi accepterar kortbetalning och Swish via bokningssystemet.

Integritetspolicy

VI EFTERSTRÄVAR EN HÖG NIVÅ AV DATASKYDD

Vid samarbete med partners (kommunikatörer, designers, kreatörer och liknande) råder sekretess gällande all kunddata. Datan får bara användas inom Eva Bodfäldt Education AB. Detta oavsett om det gäller:

 1. Anonymiserad data – uppgifter som inte längre kan identifiera en fysisk person (går utanför GDPR)
 2. Pseudonymiserade data – information som enbart kan kopplas till en identifierbar fysisk person med hjälp av kompletterande uppgifter (omfattas delvis av GDPR:s krav).
 3. Personuppgifter – upplysningar som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (omfattas i sin helhet av GDPR:s krav).

  Personuppgifter handlar således om all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en (fysisk) person som är i livet. Det kan röra sig om namn, adress, bilregistreringsnummer, personnummer men även foton och ljudinspelningar. Läs mer här om personuppgifter.

För detta använder oss av Matomo Analytics. Vår installation är lokal – vilket innebär att endast vi har tillgång till statistiken. Även om vi skulle använda oss av Matomos molntjänster är deras servrar i Europa. Nya Zeeland är ett av de få tredjepartländer som i dagsläget är godkända ur GDPR-synpunkt.

VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER FÖR ATT KUNNA: