…management by fear: Är det inte dags att år 2008 en gång för alla göra upp med gamla förlegade vargstudier gjorda på djur i fångenskap, och att vi slutar med allehanda floskler som att ledaren äter föst i det vilda? Jag undrar just hur våra teorier om mänskligt ledarskap skulle gestalta sig, om vi utgick från beteendestudier gjorda på människor i fångenskap?

Foto, Peggy Westerlund

Under extrema förhållanden, till exempel under krig eller internering, kan vi troligen prata om strikta rangordningar där hot om våld och aggression står högt på listan för att tillskansa sig en maktposition i gruppen, dvs. när det råder brist på resurser och utrymme. Men de flesta av oss lever inte under sådana förhållanden. Varför ska vi då försvara träning/uppfostran som bygger på en rangordning baserad på forskning om djur i fångenskap? Inte så att metoderna inte fungerar, men försvara dem inte med att "så gör djur som lever i flock". 

 -Skitsnack, säger jag!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.