Forskningen inom hund – människa har tagit fart de senaste tio – femton åren men vi är fortfarande i startgroparna. Tack och lov har utvecklingen inom etologin inneburit att vi frångått jämförelsen med varg – hund när vi pratar om vår relation till hunden. Jag undrar när vi kommer att ställa oss liknande frågor angående inlärningspsykologin. En forskning som gjordes på råttor och duvor. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.