Det finns
oändligt få, om någon tävlingsförare som nått framgångar helt på egna ben.
Bakom de flesta tävlingsekipage finns en framgångsrik träningsgrupp. 

Vad
kännetecknar en lyckad träningsgrupp?
Skillnaden
mellan en träningsgrupp och en kurs är att envar ansvarar för sin egen träning
till skillnad från en kurs där det finns en uttalad lärare med en förutbestämd
planering inför varje kurstillfälle.
När jag höll
en föreläsning förra veckan i ämnet utbrast en av deltagarna spontant, – Jag är
lycklig om jag kan få träna med en enda till person. En grupp var inte att
tänka på, enligt hundägaren.

Det är
möjligt att det kan vara svårt att sätta ihop en fungerande träningsgrupp men
min erfarenhet är att ju mer strukturerad man är från första början, desto
bättre blir sammanhållningen och uppslutningen.
Att som i
mitt fall gå från att vara lärare för en grupp elever till att ombilda gruppen
till en träningsgrupp kräver en hel del reflektioner.
Vilken roll
ska jag nu spela, hur backar jag undan för att ge andra plats så att gruppen
växer gemensamt? Hur växer personer med mindre erfarenhet, samtidigt som de
känner att de kan bidra med viktiga synpunkter till oss ”ringrävar”?

Jag gjorde
en lista inför starten av den senaste träningsgruppen. Saker som jag tyckte var viktiga för att samtliga i gruppen ska känna att de bidrar
med kunskap.

Sammansättningen av personer
Jag har
lyxen av att jag kan sätta ihop en grupp med samma värderingar om hundträning.
Det kanske inte alltid är möjligt och i de fallen tror jag att det är extra
viktigt att vara tydlig med sitt eget träningsupplägg.

Ansvar för sin egen träning
Jag tänkte
berätta lite om min senaste träningsgrupp och upplägget. Vi tränar varannan
tisdag. På söndag kväll mailar vi respektive träningsupplägg till gruppmedlemmarna
som i sin tur skriver ut samtliga träningsupplägg och sätter i sin träningspärm.

Så här såg
mitt träningsupplägg förra tisdagen ut,
1 1. Ingång på planen. Belöning för rätt
attityd och ny entré. Den här gången till den av tävlingsledaren angivna startpunkten.
2
22.  Kommendering i Fritt följ. Kriteriet för
belöning är höger om halt.
3
33. Kommendering inför uppställningar vid
inkallning, apportering och kryp.
 – Nästa moment är…….ställ upp på
den här punkten….- Är föraren klar?
Kriteriet för belöning har varit att jag jakande nickat till
tävlingsledaren.

44. Framåtsändande, där kriteriet för
belöning varierade mellan ”bus” på avsaktningspunkten alternativt ”varsågod”
för saktagående till en extern belöning i slutet av planen.
Fördelningen
av uppgifterna i gruppen bestod av att Eva tittade på min attityd, från det att
jag gick in på planen till dess att jag lämnade planen.
Desirée
kommenderade mig och Angela tittade på Zakks teknik och klickade när jag skulle
belöna.

Genom att fördela
specifika uppgifter effektiviserar vi träningen och får ut oändligt mycket mer
information än om alla tittar på allt. Det gör dessutom att ansvaret och engagemanget
i hela gruppen ökar, oavsett ekipage.
Våra observationer
skriver vi sedan ned på det utskrivna träningsupplägget som sedan ligger som
underlag till den fortsatta träningen. Alla observationer sätts sedan in i
pärmen så att vi har all träning i gruppen dokumenterad.  På det viset har vi såväl planering som
observationer på samma papper.  
Den
viktigaste kommentaren kom från den mest ringrostiga medlemmen. – Du ändrar
attityd inför krypet!
Så självklart,
men hade jag inte specifikt bett Ewa om att titta på min attityd vete fåglarna
om jag hade fått den insikten på egen hand.

Vid vårt
första tillfälle hade jag gett Caroline uppgiften att titta på min tävlingsposition.
Själv var jag tämligen övertygad om att den var i det närmsta perfekt. Icke sa
Nicke, i höger om halt viftade jag till med vänster arm i samband med halten.  Vid vår andra träff gjorde vi klockrena höger
om halter. Den insikten hade jag aldrig fått själv på egen hand.
Med en
tydlig struktur och ansvarsfördelning går det att få ut oändligt mycket mer från
träningsgruppen.
Dessutom kör
vi med äggklocka så att alla får lika mycket tid. Strukturerat, roligt och
effektivt. Det vinner alla på!

 

2 svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.